In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Persbericht solidariteitswandeling Zaventem
21-4-2017

Brusselse geluidsnormen: Vlaamse Volksbeweging pleit voor Vlaamse realiteitszin én daadkracht

VVB Vlaams-Brabant en TAK stappen te Zaventem (zondag 23 april, 15u., station) op achter slogan

 

‘Uw job is lucht voor Brussel’

 

N.a.v. deze solidariteitswandeling spreken namens Vlaams-Brabant, de luchthavenwerknemers en de VVB: resp. Kurt Ryon (burgemeester van Steenokkerzeel), Erik Rennen en Bart De Valck.

 

 

VVB-voorzitter Bart De Valck: "Vijf minuten politieke moed voor Zaventem? Dat moet toch kunnen! Een nieuwe belangenconflict moet mogelijk zijn. Vlaanderen gaat gebukt onder zijn keurmerk van 'goed bestuur'. Voor de VVB is de werkgelegenheid in Vlaanderen een strategisch belang, ook als daar Brusselaars komen werken, zoals in Zaventem. Dat mag Vlaamse bewindslui gerust de stap van 'goed bestuur' naar 'straffe politiek' doen zetten. Geen doen zonder durven in dit dossier."

 

 

De krachtmeting tussen Vlaanderen en Brussel over de geluidsnormen gaat door. Morgen (22 april) loopt het belangenconflict van Vlaanderen tegen de Brusselse ordonnantie af. De VVB wil (i.) de drijfveren van de Franstalige politieke klasse in Brussel blootleggen en (ii.) tegelijkertijd pleiten voor sereniteit en voluntarisme van Vlaanderen in deze kwestie. Dat willen we doen door de politieke wereld enkele vragen voor te leggen. De bijlage bij deze persmededeling gaat in detail in op de Franstalige motieven die wij detecteren en somt de vragen op die wij graag onder de aandacht zouden brengen van de landelijke politiek en de Vlaamse politici in het bijzonder.

 

Onze solidariteitswandeling richt zich niet alleen tot leden en sympathisanten van de VVB. Het ‘Grote Communautaire Stilzwijgen’ van de afgelopen jaren hebben wij van onze kant benut om goede banden te smeden met buurtcomités en om een toenadering tot vakbondskringen in de steigers te zetten. Verschillende contacten zijn gelegd; de VVB hoopt het sociaal-culturele middenveld, syndicale kringen en lokale overheden te kunnen mobiliseren om, samen met haar, te waken over het sociale, groene, cultureel verweven en natuurlijk Vlaamse karakter van dorpen en woonkernen in de Noordrand en elders in Vlaams-Brabant, in de slagschaduw van de hoofdstad.

 

Voor verslaggevers van de media voorzien wij een persmap n.a.v. onze solidariteitswandeling. Deze valt ook aan te vragen via secretariaat@vvb.org.

Hier vindt u meer informatie over het dossier.


Bert Schoofs

Woordvoerder VVB - 0475 29 80 48

 

Bart De Valck

Voorzitter VVB - 0499 21 24 48

 


Terug naar overzicht